PDV broj 10/05 od 09.09.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najnovije Izmene i dopune odredaba Zakona o PDV-u koje uređuju prethodni porez
 • Poresko oslobođenje za diplomatsko – konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Oporezivanje komunalnih usluga

Najnovije Izmene i dopune odredaba Zakona o PDV-u koje uređuju prethodni porez

Primena propisa o PDV

 • Poresko oslobođenje za diplomatsko – konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Oporezivanje komunalnih usluga

Primena propisa o akcizama

 • Privremeno smanjenje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
 • Produženi su rokovi za prodaju akciznih proizvoda sa zalepljenim akciznim markicama po ranije važećim propisima

Službena mišljenja

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa