PDV broj 10/06 od 09.10.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Posebnosti oporezivanja nekretnina
  • Oporezivanje građevinskih objekata čija je izgradnja započeta u 2004. godini, a nastavljena posle 2004. godine
  • Oporezivanje novoizgrađenih nezavršenih objekata koji su nabavljeni kao nezavršeni u određenom stepenu izgrađenosti posle 1.01.2005. godine, a koji se nakon završetka izgradnje prodaju kao završeni
  • Primena posebne povlašćene stope od 8%
 • PDV u pekarskoj delatnosti
  • Vođenje poslovnih knjiga i evidencija
  • Proizvodnja pekarskih proizvoda i normativi
  • Kalo, rastur, kvar i lom u pekarskoj delatnosti
  • Pekarski proizvodi po stopi od 8%
  • Pekarski proizvodi po stopi od 18%
  • Izdavanje računa

 

Posebnosti oporezivanja nekretnina
 • Oporezivanje građevinskih objekata čija je izgradnja započeta u 2004. godini, a nastavljena posle 2004. godine
 • Oporezivanje novoizgrađenih nezavršenih objekata koji su nabavljeni kao nezavršeni u određenom stepenu izgrađenosti posle 1.01.2005. godine, a koji se nakon završetka izgradnje prodaju kao završeni
 • Primena posebne povlašćene stope od 8%

Primena propisa o PDV-u

 • PDV u pekarskoj delatnosti
 • Vođenje poslovnih knjiga i evidencija
 • Proizvodnja pekarskih proizvoda i normativi
 • Kalo, rastur, kvar i lom u pekarskoj delatnosti
 • Pekarski proizvodi po stopi od 8%
 • Pekarski proizvodi po stopi od 18%
 • Izdavanje računa

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

Novi propisi

 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o oporezivanju osiguranja

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa