PDV broj 10/2010 od 06.10.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sprovođenje ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza ispravke osnovice PDV-a po osnovu efekata primene valutne klauzule
 • Sprovođenje ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice i obračunatog PDV-a po osnovu naknadno odobrenog popusta u ceni
 • Poreska stopa PDV-a za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Promena pravne forme obveznika PDV-a i promena poreskog perioda
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2010. godine
  • Pregled stopa i iznosa akcize po periodima primene u 2010. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreska stopa
  • Poreska osnovica
  • Poresko oslobođenje po osnovu međunarodnih ugovora
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Promet sa APKM
  • Refakcija PDV kupcu prvog stana
  • Izdavanje računa
  • PDV nadoknada poljoprivredniku
 • Primena propisa o akcizama
  • Razduživanje preuzetih akciznih markica pri uvozu akciznih proizvoda
  • Refakcija akcize na ostale derivate nafte
  • Prodaja akciznih proizvoda sa zalepljenim akciznim markicama Crne Gore nije dozvoljena
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
  • Evidentiranje usluge projektovanja
  • Evidentiranje avansnih uplata u prometu na malo
  • Evidentiranje prometa naplate boravišne takse za račun fizičkih lica
  • Evidentiranje prometa prodaje na pijaci poljoprivrednih proizvoda od strane registrovanog poljoprivrednog proizvođača
  • Označavanje poreskih stopa u operativnoj memoriji fiskalne kase
  • Označavanje jedinice mere u fiskalnom isečku
  • Evidentiranje prometa preko zatvorskih kantina
  • Prodaja na malo preko agenata
  • Obezbeđivanje gotovine za vraćanje kusura
  • Evidentiranje prometa za račun inopartnera
  • Evidentiranje prometa usluga hemijskog čišćenja
 • Primena Zakona o duvanu
  • Izvoz duvanskih proizvoda na zahtev inopartnera vlasnika robnog žiga
  • Izdavanje dozvole za postavljanje hjumidora