PDV broj 10/2012 od 28.09.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (detaljno objašnjenje izmena i dopuna koje se primenjuju od 1.10.2012. i izmena i dopuna koje se primenjuju od 1.01.2013. godine)
 • Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

SADRŽAJ:

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Izmene i dopune Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. oktobra 2012. godine

 •  Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju stope poreza na dodatu vrednost
  • Radnje koje treba izvršiti zbog promene poreskih stopa PDV-a
 • Izmene PDV nadoknade poljoprivrednicima
 • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana

Izmene i dopune Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2013. godine

 • Izmene i dopune zakona koje se odnose na predmet oporezivanja sa PDV-om
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje se odnose na obveznika PDV-a i poreskog dužnika
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju mesto prometa usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju vreme prometa dobara i usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje se odnose na nastanak poreske obaveze
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju osnovicu poreza na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju poreska oslobođenja za PDV
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje se odnose na prethodni porez
 • Povećanje praga oporezivanja za PDV
 • Izmene odredaba koje se odnose na promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 • Uvođenje posebnog režima oporezivanja – prema naplaćenom potraživanju
 • Izmene i dopune koje se odnose na obaveze koje su obveznici dužni da izvršavaju
 • Izmene i dopune koje se odnose na obavezu evidentiranja i brisanje iz evidencije za PDV
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju obavezu izdavanja računa ili drugog dokumenta o izvršenom prometu dobara i usluga
 • Izmene i dopune koje se odnose na poreski period, podnošenje poreske prijave i obračun i plaćanje PDV-a
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju refakciju i refundaciju PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
  • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na derivate nafte
  • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na kafu
  • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na duvanske prerađevine
  • Izmene i dopune kod indeksacije dinarskih iznosa akcize
 • Novi Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2012. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRILOG

Novi uplatni računi za akcize

 


VAŽNA INFORMACIJA: Uz ovaj broj časopisa svim pretplatnicima poslati su prečišćeni tekstovi: