PDV broj 10/2013 od 6.09.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prometa sekundarnih sirovina nakon izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o PDV-u
 • Poreski tretman prometa (prodaje) putničkih automobila i ostalih motornih vozila koje, kao svoju imovinu, vrši obveznik PDV-a od 1. januara 2013. godine

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA NAKON IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA U SMISLU ZAKONA O PDV-u

 • Uslovi koje treba ispuniti za primenu odredbe člana 10. stav 2. Zakona o PDV-u u prometu sekundarnih sirovina
  • Svojstvo evidentiranog obveznika PDV-a
  • Šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama u smislu odredbe člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV-u?
 • Prava i obaveze obveznika PDV-a – isporučioca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
 • Prava i obaveze obveznika PDV – primaoca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmena Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Poreski tretman prometa (prodaje) putničkih automobila i ostalih motornih vozila koje, kao svoju imovinu, vrši obveznik PDV-a od 1. januara 2013. godine
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje poreski obveznik
   • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu a za koji pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman prodaje upotrebljavanog putničkog vozila kao sopstvene imovine za koji, pri nabavci, obveznik nije ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koji obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koji je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman putničkih vozila u sistemu „staro za novo“
  • Poreski tretman upotrebljavanih ostalih motornih vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje poreski obveznik
   • Poreski tretman upotrebljavanog motocikla koji obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koji pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman upotrebljavanog tricikla, četvorocikla, autobusa i teretnih vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu
   • Poreski tretman upotrebljavanog mopeda, motokultivatora, traktora i radne mašine koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Prethodni porez

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa