PDV broj 10/2014 od 7.10.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Javni beležnici kao obveznici PDV-a
 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za javne beležnike i izvršitelje

SADRŽAJ:

JAVNI BELEŽNICI KAO OBVEZNICI PDV-a

 • Način sticanja statusa evidentiranog obveznika PDV-a
  • Način popunjavanja Obrasca EPPDV
  • Izdavanje potvrde na Obrascu PEPDV
 • Obaveze koje je javni beležnik, kao evidentirani obveznik PDV-a, dužan da izvršava
  • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu usluga od obavljanja javnobeležničkih poslova
  • Obaveza vođenja evidencije
  • Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a i podnošenja poreske prijave
 • Prava koja javni beležnik ima kao evidentirani obveznik PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama po isteku trećeg tromesečja – rok za podnošenje zahteva je 30. oktobar 2014. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2014. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2014. godine –
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za javne beležnike i izvršitelje
  • Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase i dodatna oprema fiskalne kase
  • Nabavka i fiskalizacija registar kase
  • Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Sastavljanje fiskalnih dokumenata
 • Obaveza isticanja obaveštenja o obavezi izdavanja fiskalnog isečka

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa