PDV broj 11/05 od 11.10.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje dobara po posebnoj stopi PDV od 8%
  • Hleb i drugi pekarski proizvodi
  • Mleko i mlečni proizvodi
  • Šećer
  • Brašno
  • Jestivo ulje i jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla
  • Med
  • Voda
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto voće, povrće, meso, riba i jaja
  • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
  • Lekovi
  • Ortotička i protetička sredstva i medicinska sredstva – proizvodi koji se hirurški ugrađuju u organizam
  • Materijal za dijalizu
  • Udžbenici i nastavna sredstva
  • Monografske i serijske publikacije
  • Đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal, kompost sa micelijumom, kompletna krmna smeša za ishranu stoke
  • Živa stoka
  • Ogrevno drvo

 

Oporezivanje dobara po posebnoj stopi PDV od 8%
 • Hleb i drugi pekarski proizvodi
 • Mleko i mlečni proizvodi
 • Šećer
 • Brašno
 • Jestivo ulje i jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla
 • Med
 • Voda
 • Sveže, rashlađeno i smrznuto voće, povrće, meso, riba i jaja
 • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
 • Lekovi
 • Ortotička i protetička sredstva i medicinska sredstva – proizvodi koji se hirurški ugrađuju u organizam
 • Materijal za dijalizu
 • Udžbenici i nastavna sredstva
 • Monografske i serijske publikacije
 • Đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal, kompost sa micelijumom, kompletna krmna smeša za ishranu stoke
 • Živa stoka
 • Ogrevno drvo

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2005. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka o količini cigareta i alkoholnih pića sa zalepljenim markicama izdatim po ranijim propisima

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

Prilozi

 1. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 2. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori
 3. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 4. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005.)
 5. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 6. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 7. Pregled uplatnih računa
 8. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 9. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
 10. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1.01.2005.