PDV broj 11/06 od 09.11.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj instituta mesta prometa dobara i usluga i nastanka poreske obaveze i način njegovog utvrđivanja u sistemu PDV-a
 • Poreski tretman pozajmica u novcu
 • Priznavanje prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara u slučaju delimično plaćenog carinskog računa o obračunatim dažbinama pri uvozu
 • Oporezivanje građevinskih objekata po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji
 • Vreme odbitka prethodnog poreza u građevinarstvu

 

Značaj instituta mesta prometa dobara i usluga i nastanka poreske obaveze i način njegovog utvrđivanja u sistemu PDV-a
 • Mesto prometa dobara i usluga
 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze
 • Nastanak poreske obaveze

Primena propisa o PDV-u

 • Poreski tretman pozajmica u novcu
 • Priznavanje prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara u slučaju delimično plaćenog carinskog računa o obračunatim dažbinama pri uvozu
 • Pregled službenih stavova Ministarstva finansija po specifičnim pitanjima oporezivanja nepokretnosti
 • Oporezivanje građevinskih objekata po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji
 • Šta čini vrednost objekta na dan 31.12.2004. godine za objekte čija je izgradnja započeta pre 1.01.2005., a nastavljena posle 1.01.2005.
 • Poreska osnovica za obračun PDV-a na avans koji se plaća u 2005. za objekte čija je izgradnja započeta pre 1.01.2005., a koji će se isporučiti posle 1.01.2005.
 • Način obračunavanja PDV-a za objekte u slučaju kada je obveznik nabavio (kupio) nezavršeni objekat u određenom stepenu izgrađenosti u 2004., pa nastavlja izgradnju tog objekta posle 2004.
 • Oporezivanje novoizgrađenih nezavršenih objekata koji su nabavljeni kao nezavršeni u određenom stepenu izgrađenosti posle 1.01.2005. godine, a koji se nakon završetka izgradnje prodaju kao završeni
 • Kada se smatra da je izvršen promet dobara, odnosno usluga kod izgradnje građevinskih objekata?
 • Po kojoj se poreskoj stopi plaća PDV na montažne kuće za stanovanje?
 • Vreme odbitka prethodnog poreza u građevinarstvu

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena Zakona o duvanu

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 8. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 9. Pregled uplatnih računa
 10. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa