PDV broj 11/07 od 09.11.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine
  • Sticanje i prestanak svojstva evidentiranog obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine – sistemsko rešenje
  • Sticanje svojstva evidentiranog obveznika PDV-a u 2008. godini – postupanje, prava i obaveze obveznika PDV-a
  • Obaveza popisa zaliha dobara sa stanjem na dan 31.12.2007. godine
 • Primena odredaba o refundaciji PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a – način utvrđivanja i iskazivanja i druge obaveze obveznika po osnovu tih isporuka
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Sticanje svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine

 • Sticanje i prestanak svojstva evidentiranog obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine – sistemsko rešenje
 • Sticanje svojstva evidentiranog obveznika PDV-a u 2008. godini – postupanje, prava i obaveze obveznika PDV-a
 • Obaveza popisa zaliha dobara sa stanjem na dan 31.12.2007. godine

Primena propisa o PDV-u

 • Primena odredaba o refundaciji PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a – način utvrđivanja
  i iskazivanja i druge obaveze obveznika po osnovu tih isporuka
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina koje važe u 2007. godini
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa