PDV broj 11/08 od 10.11.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza – normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
Pravo na odbitak prethodnog poreza – normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –
 • Postojanje poreske obaveze za PDV nije uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pojam prethodnog poreza
 • Obuhvat prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza u celosti
  • Suštinski (materijalni) uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Formalni uslovi za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
  • Način i kriterijumi podele prethodnog poreza
  • Utvrđivanje srazmernog odbitka
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
  • Zabrana odbitaka prethodnog poreza po osnovu nabavke aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta
 • Vreme odbitka prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke ostvarenog odbitka prethodnog poreza
  • Ispravka prethodnog poreza zbog izmene poreske osnovice
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
 • Specifičnosti koje treba imati u vidu kod utvrđivanja prethodnog poreza i zauzeti stavovi po tim pitanjima
  • Prethodni porez pri uvozu
  • PDV nadoknada kao prethodni porez
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje se koriste za potrebe zakupljenog poslovnog prostora
  • Prethodni porez kod prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
  • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza

Primena propisa o PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u