PDV broj 11/09 od 09.11.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obavezna sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Vreme odbitka prethodnog poreza – Mogućnost ostvarivanja odbitka prethodnog poreza po računima koji su primljeni u ranijim poreskim periodima, a nisu iskazani u poreskim prijavama za te poreske periode
 • Način sprovođenja ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Pojednostavljen je postupak povraćaja više plaćene akcize pri uvozu akciznih proizvoda
 • Izmena i dopuna Pravilnika o postupku aktiviranja bankarske garancije i o načinu korišćenja sredstava bankarske garancije

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obavezna sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Sporna pitanja iz prakse i zauzeti stavovi povodom tih pitanja
 • Vreme odbitka prethodnog poreza – Mogućnost ostvarivanja odbitka prethodnog poreza po računima koji su primljeni u ranijim poreskim periodima, a nisu iskazani u poreskim prijavama za te poreske periode
 • Način sprovođenja ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Pojednostavljen je postupak povraćaja više plaćene akcize pri uvozu akciznih proizvoda
 • Koji se dokazi prilažu za refakciju plaćene akcize pri uvozu ostalih derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe?

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Izmena i dopuna Pravilnika o postupku aktiviranja bankarske garancije i o načinu korišćenja sredstava bankarske garancije

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa