PDV broj 11/2010 od 08.11.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
  • Šta se smatra putničkim automobilom za koje je propisana zabrana odbitka prethodnog poreza?
  • Šta se smatra motociklima za koje je propisana zabrana odbitka prethodnog poreza?
  • Izuzeci od zabrane
 • Račun kao dokument za ostvarivanje refundacije PDV-a kupcu prvog stana
 • Momenat ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu otpremanja dobara na AP Kosovo i Metohija
 • Mogućnost ostvarivanja odbitka prethodnog poreza po avansima koji su dati u vreme kada obveznik nije imao svojstvo evidentiranog obveznika PDV-a
  • Prava i obaveze malih obveznika nakon sticanja svojstva obveznika PDV-a po sili zakona
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza po osnovu otpremanja dobara u skladište (konsignaciono ili drugo) koje se nalazi u inostranstvu
  • Iskazivanje podataka o poreskom oslobođenju po osnovu otpremanja dobara u skladište u inostranstvu u poreskoj prijavi za PDV
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • Ko ima pravo na refakciju PDV-a?
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Način evidentiranja i označavanja prometa robe na malo u fiskalnoj kasi za specifične slučajeve prodaje i plaćanja za kupljenu robu
 • Prodaja duvanskih proizvoda preko posebnih vitrina (hjumidora) i način evidentieanja tog prometa preko fiskalne kase

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Nastanak poreske obaveze
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
  • Promet sa APKM
 • Primena propisa o akcizama
  • Prodaja akciznih proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
  • Evidentiranje zdravstvenih usluga
  • Evidentiranje usluga obrazovanja odraslih

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine