PDV broj 11/2011 od 04.11.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima

SADRŽAJ:

– TEMA BROJA –
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNICIMA

 • Na koja se lica poseban režim odnosi?
 • Kada se poljoprivrednicima priznaje pravo na PDV nadoknadu?
 • Obaveza obračunavanja i isplate PDV nadoknade poljoprivrednicima
 • PDV nadoknada i pravo na odbitak prethodnog poreza

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izmena i dopuna dokaza za ostvarivanje poreskog oslobođenja za dobra koja se šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja carinske deklaracije
  • Izmena i dopuna dokaza za ostvarivanje poreskog oslobođenja za unos električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja u slobodnu zonu
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • Poresko oslobođenje po osnovu unosa dobara u slobodnu zonu
  • Poresko oslobođenje
  • Poreski tretman promene vlasništva robe koja se nalazi u slobodnoj zoni

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Način evidentiranja i označavanja prometa robe na malo u fiskalnoj kasi za specifične slučajeve prodaje i plaćanja za kupljenu robu
  • Specifičnosti u evidentiranju prometa prodaje dobara iz prodavnica na malo pravnim licima
  • Način evidentiranja prodaje robe ili vršenja usluga uz plaćanje na više rata
  • Evidentiranje prometa uz odobravanje popusta na licu mesta
  • Mogućnost ispravke evidentiranog prometa zbog vraćanja dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača kada nije obaveza posedovanje originala fiskalnog isečka
  • Prodaja sopstvene upotrebljavane imovine fizičkim licima i evidentiranje tog prometa preko fiskalne kase
  • Način otklanjanja greške u označavanju načina plaćanja (gotovina, ček kartica) nakon izdavanja fiskalnog isečka

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Prečišćen tekst Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 4/11, 24/11, 79/11)
 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine