PDV broj 11/2012 od 9.11.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o akcizama

SADRŽAJ:

USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST SA NEDAVNIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

 • Donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a stranom obvezniku
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a humanitarnim organizacijama
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a kupcu prvog stana
  • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Primena posebne stope PDV-a od 8% od 1. oktobra 2012. godine
 • Primena nove opšte stope PDV-a od 20% od 1. oktobra 2012. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o akcizama
  • Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
  • Donete su izmene i dopune Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
  • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
  • Donet je Pravilnik o listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa