PDV broj 11/2013 od 4.10.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi o ostvarenom prometu dobara i usluga i prethodnom porezu za specifične slučajeve prometa dobara i usluga
 • Vođenje evidencije o davanju reklamnog materijala i poklona manje vrednosti od 1. januara 2013. godine
 • Primena Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama

SADRŽAJ:

ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI O OSTVARENOM PROMETU DOBARA I USLUGA I PRETHODNOM POREZU ZA SPECIFIČNE SLUČAJEVE PROMETA DOBARA I USLUGA

 • Iskazivanje podatka o prometu dobara i usluga za specifične slučajeve prometa dobara i usluga
 • Iskazivanje podatka o prethodnom porezu za specifične slučajeve prometa dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Vođenje evidencije o davanju reklamnog materijala i poklona manje vrednosti od 1. januara 2013. godine
  • Poreski tretman davanja reklamnog materijala i poklona manje vrednosti
  • Obaveza vođenja evidencije
 • Primena Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
 • Refakcija PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama po isteku trećeg tromesečja – rok za podnošenje zahteva je 30. oktobar 2013. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. do 30. septembra 2013. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Primena propisa o PDV-u

 • Predmet oporezivanja
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreske stope
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Refudacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Sticanje svojstva pretežnog izvoznika

II. Primena propisa o akcizama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa 100