PDV broj 11/2016 od 10.11.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

ZNAČAJ RAČUNA O IZVRŠENOM PROMETU DOBARA I USLUGA U SISTEMU PDV-a

 • Pojam računa i njegova normativna uređenost u Zakonu o PDV-u
 • Za koji promet dobata i usluga obveznik PDV-a nije dužan da izda PDV račun?
 • Rok u kome se izdaje PDV račun
 • Koje podatke mora da sadrži PDV račun?
 • Sadržina PDV računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Koje podatke mora da sadrži PDV račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza?
   • Sadržina PDV računa o prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik isporučilac dobara i usluga
   • PDV račun u elektronskom obliku kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Sadržina računa za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga
   • Sadržina računa za promet dobara i usluga stranog lica koje nije odredilo poreskog punomoćnika
   • Sadržina računa za promet dobara i usluga stranog lica koje je odredilo poreskog punomoćnika
  • Sadržina PDV računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za specifične vidove prometa dobara i usluga
   • Sadržina PDV računa kod sukcesivnih isporuka dobara
   • Izdavanje računa u slučajevima prometa dobara putem pretplate
   • Račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu usluga gradskog javnog prevoza u Beogradu
   • Slučajevi kada primalac dobara, odnosno korisnik usluge izdaje račun umesto izvršioca prometa dobara, odnosno usluga
 • Sadržina drugih dokumenata na osnovu kojih se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Sadržina dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu promene naknade posle izvršenog prometa
  • Sadržina dokumenta za priznavanje odbitka prethodnog poreza po osnovu isplate PDV nadoknade poljoprivredniku
  • Dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci dobara preko prodavnica na malo koje evidentiraju promet preko fiskalne kase
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga koji je oslobođen od plaćanja PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga iz člana 6. stav 1. Zakona o PDV-u koji ne podleže plaćanju PDV-a
 • Sadržina računa o izvršenom prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o PDV-u smatra da je izvršen u inostranstvu
 • Izdavanje računa u slučajevima kupovine dobara putem bonova, vaučera i slično
 • Sadržina računa koji izdaje turistička agencija koja pruža jedinstvenu turističku uslugu
 • Sadržina računa koji izdaje obveznik PDV-a koji vrši promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 • Obaveza izdavanja avansnog računa
  • Rok u kome se mora izdati avansni račun
  • Način izdavanja računa o primljenoj naknadi pre izvršenog prometa dobara i usluga
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Odložen je početak primene novog Pravilnika o poreskoj evidenciji i sastavljanju i podnošenju Pregleda obračuna PDV na obrascu POPDV – za 1. januar 2018. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period oktobar 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. novembar 2016. godine

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja od 1 do 7 i odgovori

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika