PDV broj 11/2017 od 15.11.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (na snazi od 14.10.2017. godine, u primeni od 1.01.2018. godine)

SADRŽAJ:

NOVI PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV
(na snazi od 14.10.2017. godine, u primeni od 1.01.2018. godine)

 • Sadržina i način vođenja evidencije o PDV-u
  • Sadržina opšte evidencije
   • Sadržina opšte evidencije koja služi za utvrđivanje dugovanog PDV-a obveznika PDV-a
   • Sadržina opšte evidencije koja služi za utvrđivanje prethodnog poreza
  • Sadržina posebne evidencije
   • Sadržina posebne evidencije za promete koje je obveznik izvršio odnosno koji su mu izvršeni
   • Sadržina posebne evidencije o momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno završetku ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, i ispravci odbitka prethodnog poreza
   • Sadržina posebne evidencije o naknadnom sticanju prava na odbitak prethodnog poreza
   • Sadržina posebne evidencije o primeni sistema naplate
 • Oblik i sadržina Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period
  • Oblik Pregleda obračuna PDV-a
  • Sadržina i način popunjavanja Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu koji se odnosi na podnosioca Obrasca POPDV
   • Iskazivanje podataka u delu 1. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
   • Iskazivanje podataka u delu 2. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
   • Iskazivanje podataka u delu 3. Obrasca POPDV – Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV
   • Iskazivanje podataka u delu 3a Obrasca POPDV – Obračunati PDV za promet drugog lica
   • Iskazivanje podataka u delu 4. Obrasca POPDV – Posebni postupci oporezivanja
   • Iskazivanje podataka u delu 5. Obrasca POPDV – Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV
   • Iskazivanje podataka u delu 6. Obrasca POPDV – Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima
   • Iskazivanje podataka u delu 7. Obrasca POPDV – Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika
   • Iskazivanje podataka u delu 8. Obrasca POPDV – Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika
   • Iskazivanje podataka u delu 9. Obrasca POPDV – Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet
   • Iskazivanje podataka u delu 9a Obrasca POPDV – PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez
   • Iskazivanje podataka u delu 10. Obrasca POPDV – Poreska obaveza
   • Iskazivanje podataka u delu 11. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 •  Predmet oporezivanja