PDV broj 11/2021 od 4.11.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Fiskalizacija - Privredni subjekti koji su u obavezi da evidentiraju promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Donete su izmene i dopune podzakonskih akata (pravilnika) za bližu primenu Zakona o fiskalizaciji
 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka povratne ambalaže na dan 31.12.2021. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za industrijske svrhe

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo, u štampanoj formi, knjigu “Propisi o fiskalizaciji – Zakon, uredbe, pravilnici” (u elektronskoj formi knjiga je dostupna na www.strucnaliteratura.rs)

SADRŽAJ:

FISKALIZACIJA

 • Privredni subjekti koji su u obavezi da evidentiraju promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Ko je obveznik fiskalizacije?
 • Ko nije obveznik fiskalizacije?
 • Uporedni pregled delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Novoj uredbi), tj. fiskalne kase (shodno Staroj uredbi)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka povratne ambalaže na dan 31.12.2021. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  •  podnošenje obrasca REF 3 po isteku trećeg kvartala 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za industrijske svrhe
  • Ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte kada se koriste za industrijske svrhe
  • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. oktobra 2021.

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Donete su izmene i dopune podzakonskih akata (pravilnika) za bližu primenu Zakona o fiskalizaciji
 • Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA, PREGLEDA OBRAČUNA I ZAHTEVA KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE (PDV, AKCIZE I PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA)

 • Uslovi za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
 • Poreske prijave u vezi sa PDV-om
 • Poreske prijave u vezi sa akcizama
 • Porez na premije neživotnih osiguranja
 • Fiskalizacija

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U NOVEMBRU 2021. GODINE

 • Podsetnik

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa