PDV broj 12/05 od 08.11.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj računa kod priznavanja prava na odbitak prethodnog poreza
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći

 

Značaj računa kod priznavanja prava na odbitak prethodnog poreza
 • Račun kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Obaveza izdavanja računa i način njegovog izdavanja
 • Obaveza izdavanja računa pre izvršenog prometa (avansno plaćanje)
 • Slučajevi kada kupac dobara, odnosno korisnik usluge izdaje račun umesto prodavca
 • Kada nema obaveze izdavanja računa?
 • Oblik i sadržina računa
 • Koje podatke račun mora da sadrži za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza?
 • Izdavanje računa kod avansnih plaćanja
 • Račun o nabavci goriva kod priznavanja prava na odbitak prethodnog poreza
 • Priznanica kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Tretman internog računa
 • Ispravke izdatih računa

Primena propisa o PDV

 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći

Primena propisa o akcizama

 • Prodaja cigareta i alkoholnih pića sa zalepljenim markicama izdatim po ranijim propisima
 • Izdavanje markica za obeležavanje cigareta i alkoholnih pića namenjenih za prodaju u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama kao i za prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama
 • Izmene i dopune Pravilnika o akciznim skladištima

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

Prilozi

 1. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 2. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005.)
 3. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 4. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa