PDV broj 12/06 od 05.12.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
 • Vreme prometa kod izgradnje građevinskih objekata
 • Plaćanje PDV nadoknade pri otkupu ribe od fizičkih lica
 • Kompenzacija kao vid izmirivanja obaveza i potraživanja ne smatra se dokazom za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza po osnovu otpremanja dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu

 

Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Ko je dužan da izvrši ispravku srazmernog odbitka
 • Način i postupak sprovođenja ispravke srazmernog odbitka
 • Podela prethodnog poreza i utvrđivanje iznosa srazmernog odbitka za decembar 2006. godine
 • Utvrđivanje ispravke srazmernog odbitka za 2006. godinu

Primena propisa o PDV-u

 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
 • Vreme prometa kod izgradnje građevinskih objekata
 • Plaćanje PDV nadoknade pri otkupu ribe od fizičkih lica
 • Kompenzacija kao vid izmirivanja obaveza i potraživanja ne smatra se dokazom za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza po osnovu otpremanja dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija

Primena propisa o akcizama

 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Najnovija izmena i dopuna Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
 • Novi iznosi i stope akcize na cigarete i druge duvanske proizvode u 2007.

Primena Zakona o duvanu

 • Sadržina štetnih materija u duvanskim proizvodima i obaveza obeležavanja sadržine štetnih sastojaka na pakovanjima duvanskih proizvoda
 • Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina
 • Obavezna sadržina podataka na pakovanjima duvanskih proizvoda
 • Tretman zatečenih zaliha duvanskih proizvoda na dan 31.12.2006. godine koji ne sadrže propisane podatke

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o oporezivanju osiguranja

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa