PDV broj 12/08 od 09.12.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza (nastavak teme iz broja 11/2008) - specifičnosti priznavanja prethodnog poreza kod nekretnina
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu

Pravo na odbitak prethodnog poreza (nastavak teme iz broja 11/2008)

 • Specifičnosti priznavanja prethodnog poreza kod nekretnina
  • Vreme odbitka kod izgradnje građevinskih objekata
  • Prethodni porez kod izgradnje građevinskih objekata po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji
  • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge pri izgradnji objekta za vršenje delatnosti za koje nije izdato odobrenje za gradnju
  • Priznavanje prethodnog poreza kod građevinskih objekata čija je izgradnja započeta u 2004., a nastavljena od 1.01.2005. godine
  • Priznavanje prethodnog poreza kod novoizgrađenih nezavršenih objekata koji su nabavljeni kao nezavršeni u određenom stepenu izgrađenosti posle 1.01.2005. godine, a koji se nakon završetka izgradnje prodaju kao završeni
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje se koriste za potrebe zakupljenog poslovnog prostora

Primena propisa o PDV-u

 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara, utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu

Primena propisa o akcizama

 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Novi iznosi akcize na cigarete u 2009. godini

Primena Zakona o duvanu

 • Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa