PDV broj 12/09 od 07.12.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Primena Zakona o duvanu - Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina
 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za taksi delatnost

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
  • Mali obveznik i sticanje svojstva evidentiranog obveznika PDV-a
  • Poljoprivrednici i sticanje svojstva obveznika PDV-a
  • Način podnošenja i iskazivanja podataka u Evidencionoj prijavi za sticanje statusa obveznika PDV-a
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) i manjka akciznih proizvoda
  • Plaćanje akcize na rashod (kalo, rastur, kvar i lom)
  • Plaćanje akcize na manjak
 • Novi iznosi akcize na cigarete u 2010. godini

PRIMENA ZAKONA O DUVANU – Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za taksi delatnost
  • Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Evidentiranje prometa (prodaje) na fiskalnoj kasi
  • Sastavljanje fiskalnih dokumenata
  • Isticanje obaveštenja o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
  • Sporna pitanja u vezi sa evidentiranjem prometa taksi prevoza

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa