PDV broj 12/2010 od 07.12.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
   • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
  • Mali obveznik i sticanje svojstva evidentiranog obveznika PDV-a
  • Poljoprivrednici i sticanje svojstva obveznika PDV-a
  • Način podnošenja i iskazivanja podataka u Evidencionoj prijavi za sticanje statusa obveznika PDV-a
 • Mogućnost promene poreskog perioda

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Novi iznosi i stope akcize na cigarete u 2011. godini
 • Način i postupak refakcije plaćene akcize na dizel-gorivo za pogon traktora

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina
 • Izmene i dopune Zakona o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Nastanak poreske obaveze
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreska stopa
  • Poreska osnovica
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
  • Evidentiranje prometa edukacije medicinskih usluga
  • Evidentiranje prometa preko automata
  • Evidentiranje prometa usluga štampanja pravnim licima
  • Evidentiranje prometa dobara u okviru obavljanja usluge koja je oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Obaveza evidentiranja naplate naknade za izdavanje licenci
  • Evidentiranje prometa sporednih usluga