PDV broj 12/2012 od 6.12.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2013. godine – da li ostati registrovani obveznik PDV-a ili ne?
 • Poreski period od 1. januara 2013. godine i mogućnost promene poreskog perioda
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama

SADRŽAJ:

STICANJE SVOJSTVA OBVEZNIKA PDV-a OD 1. JANUARA 2013. GODINE- da li ostati registrovani obveznik PDV ili ne?

 • Sticanje i prestanak svojstva evidentiranog obveznika PDV-a od 1. januara 2013. godine – sistemsko rešenje
 • Prestanak svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2013. godine – sistemsko rešenje
 • Da li zadržati status evidentiranog obveznika PDV-a u 2013. godini ili podneti zahtev za brisanje iz evidencije za PDV?
  • Način i postupak brisanja iz evidencije za PDV
   • Obaveze koje prethode podnošenju zahteva za brisanje iz evidencije za PDV
   • Brisanje obveznika iz evidencije za PDV
   • Postupak nakon brisanja iz evidencije za PDV

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
   • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2012. godine
 • Poreski period od 1. januara 2013. godine i mogućnost promene poreskog perioda
 • Donet je novi Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama
  • Utvrđivanje akcizne politike za derivate nafte i duvanske prerađevine u 2013, 2014, 2015. i 2016. godini pa nadalje
   • Dugoročna akcizna politika za derivate nafte
   • Dugoročna akcizna politika za duvanske prerađevine
  • Izmena minimalne akcize za duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut)
  • Izmene kod indeksacije dinarskih iznosa akcize
  • Preciziranje pojedinih odredaba Zakona o akcizama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa