PDV broj 12/2014 od 4.12.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poresko oslobođenje po osnovu stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2015. godine

SADRŽAJ:

PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU STAVLJANJA ROBE U POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA

 • Carinski postupak skladištenja robe
  • Uslovi i postupak odobravanja držanja carinskog skladišta
  • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja
  • Prestanak postupka carinskog skladištenja robe
 • Poreski aspekt carinskog skladištenja robe
  • Poresko oslobođenje po osnovu uvoza robe radi stavljanja u postupak carinskog skladištenja
  • Poresko oslobođenje po osnovu prometa robe u carinskom  skladištu za vreme trajanja postupka carinskog skladištenja

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2014. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2015. godine
  • Dugoročna akcizna politika za cigarete
  • Dugoročna akcizna politika za duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
  • Dugoročna akcizna politika za derivate nafte
  • Dugoročna akcizna politika za biogoriva i biotečnosti
  • Dinarski iznosi i stope akcize koje se primenjuju od 1. januara 2015.
  • Prestanak primene oslobođenja od plaćanja akcize na tečni naftni gas (TNG) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) i manjka akciznih proizvoda

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa