PDV broj 12/2015 od 13.11.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 15. oktobra 2015. godine
 • Carinski i poreski tretman stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 15. OKTOBRA 2015. GODINE

 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Period do 1. januara 2013. godine
  • Period od 1. januara 2013. godine do 15. oktobra 2015. godine
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 15. oktobra 2015. godine
  • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave od strane primaoca dobara i usluga iz oblasti građevinarstva i ostvarivanje prava na prethodni porez
   • Prava i obaveze koje ima izvršilac radova iz oblasti građevinarstva
 • Način i postupak u slučaju kada je dat, odnosno primljen avans pre 15. oktobra 2015. godine, a promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen posle 15. oktobra 2015. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Carinski i poreski tretman stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja
  • Carinski postupak skladištenja robe
   • Uslovi i postupak odobravanja držanja carinskog skladišta
    • Davanje odobrenja za držanje carinskog skladišta
    • Ukidanje i poništavanje odobrenja za držanje carinskog skladišta
    • Rok skladištenja robe
   • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja
   • Prestanak postupka carinskog skladištenja robe
  • Poreski aspekt carinskog skladištenja robe
   • Poresko oslobođenje po osnovu uvoza robe radi stavljanja u postupak carinskog skladištenja
   • Poresko oslobođenje po osnovu prometa robe u carinskom skladištu za vreme trajanja postupka carinskog skladištenja
   • Poreski tretman prestanka postupka carinskog skladištenja
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
  • Ko ima pravo na refakciju PDV-a?
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa