PDV broj 2/06 od 13.02.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • PDV obaveze i prava malih obveznika
 • Određivanje poreskog perioda i obaveza praćenja ostvarenog ukupnog prometa
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
 • Poresko oslobođenje po osnovu lon poslova kada izradu dobara za račun inostranog naručioca vrši više domaćih lica
 • Poreski tretman avansa za budući uvoz robe
 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
 • Novi usklađeni iznosi akcize
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2005. godinu
Primena propisa o PDV
 • PDV obaveze i prava malih obveznika
 • Određivanje poreskog perioda i obaveza praćenja ostvarenog ukupnog prometa
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
 • Poresko oslobođenje po osnovu lon poslova kada izradu dobara za račun inostranog naručioca vrši više domaćih lica
 • Poreski tretman avansa za budući uvoz robe

Primena propisa o akcizama

 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
 • Novi usklađeni iznosi akcize
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2005. godinu

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o akcizama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa