PDV broj 2/07 od 06.02.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i poreska prijava u sistemu PDV-a Republike Srbije
 • Prodaja akciznih proizvoda kupcima sa teritorije Republike Crne Gore smatra se izvozom akciznih proizvoda
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2006. godinu
Obračunavanje i plaćanje PDV-a i poreska prijava u sistemu PDV-a Republike Srbije
 • Poreski period za koji se obračunava PDV i predaje poreska prijava
 • Obračunavanje PDV-a, odnosno utvrđivanje poreske obaveze za odgovarajući poreski period
 • Oblik i sadržina poreske prijave i način iskazivanja podataka u njoj

Primena propisa o akcizama

 • Prodaja akciznih proizvoda kupcima sa teritorije Republike Crne Gore smatra se izvozom akciznih proizvoda
 • Novi usklađeni dinarski iznosi akcize
 • Novi – usklađeni iznosi naknada iz Zakona o duvanu
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2006. godinu

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2007. godini)
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa