PDV broj 2/08 od 07.02.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Primena posebne – snižene stope PDV-a
 • Poreska osnovica PDV-a pri prodaji dobara na rate
 • Neka pitanja iz oblasti obavezne sadržine računa o isporuci dobara i usluga
 • Obaveza uplate iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza na zatečene zalihe na dan 31.12.2007. godine od strane lica kojima prestaje svojstvo evidentiranog obveznika PDV-a
 PRIMENA PROPISA O PDV-U
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Primena posebne – snižene stope PDV-a
  • Promet duboko smrznute ručno sečene šljive
  • Promet ortotičkih i protetičkih sredstava
  • Promet hleba i drugih pekarskih proizvoda
  • Promet nastavnih sredstava
  • Promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoji personalni računar
  • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija po pitanju primene poreskih stopa
 • Poreska osnovica PDV-a pri prodaji dobara na rate
 • Neka pitanja iz oblasti obavezne sadržine računa o isporuci dobara i usluga
 • Obaveza uplate iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza na zatečene zalihe na dan 31.12.2007. godine od strane lica kojima prestaje svojstvo evidentiranog obveznika PDV-a
PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2007. godinu
 • Režim odloženog obračunavanja akcize (akcizna dozvola) – Značaj, obaveze i odgovornosti nosioca akcizne dozvole
 • Izmenjeni su uslovi za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na dizel-gorivo za pogon traktora
SLUŽBENA MIŠLJENJA
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 • Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 • Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa