PDV broj 2/2013 od 17.01.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o PDV-u sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona
 • Izmenjena je Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o PDV-u sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona
  • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
   • Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa
   • Slučajevi u kojima se mogu izostaviti pojedini podaci u računu
   • Dodatna pojednostavljenja kod izdavanja računa za pojedine vrste prometa dobara i usluga
  • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV-a, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
   • Oblik i sadržina evidencione prijave, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije za PDV
   • Oblik i sadržina poreske prijave, način i postupak iskazivanja podataka u poreskoj prijavi
  • Normativna uređenost poreza na dodatu vrednost Republike Srbije od 1. januara 2013. godine
 • Izmenjena je Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Poreski obveznici kod kojih je zbog promene cenzusa za određivanje poreskog perioda od 1.01.2013. godine došlo do promene poreskog perioda, nisu dužni da o tome pismeno obaveste nadležni poreski organ
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Primena propisa o PDV-u

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik
 • PDV nadoknada poljoprivredniku

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa

 


Uz ovaj broj časopisa “PDV” svim pretplatnicima je poslata knjiga iz edicije “Propisi”:

Knjige iz edicije “Propisi” su uključene u cenu pretplate na stručne časopise.