PDV broj 3/05 od 04.02.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Podnošenje poreske prijave za poreski period januar 2005. godine
 • Oporezivanje dobara po posebnoj stopi od 8%
 • Izmene i dopune Uredbe o kontrolnim akciznim markicama Primena propisa o porezu na promet - Konačan obračun akcize i poreza na promet za 2004. godinu
 • Plaćanje posebne takse u prometu sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Podnošenje poreske prijave za poreski period januar 2005. godine

 • Utvrđivanje poreske obaveze za januar 2005. godine
 • Oblik i sadržina poreske prijave i način iskazivanja podataka
 • Dopunski podaci koji se podnose uz poresku prijavu
 • Rok za podnošenje poreske prijave
 • Primena propisa o PDV

   

  • Oporezivanje dobara po posebnoj stopi od 8%
 • Primena propisa o akcizama

   

  • Izmene i dopune Uredbe o kontrolnim akciznim markicama

Primena propisa o porezu na promet

Konačan obračun akcize i poreza na promet za 2004. godinu

Primena propisa o posebnoj taksi

 • Plaćanje posebne takse u prometu sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe od 1.01.2005.)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa