PDV broj 3/06 od 14.03.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prometa dobara stranom licu u zemlji bez prelaska carinske linije
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta
 • Obračunavanje PDV-a kod avansnih plaćanja i izdavanja konačnog računa u slučaju kada dođe do promene poreske stope za PDV
 • Kada se smatra da je izvršen promet dobara kod izgradnje građevinskih objekata?
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
Primena propisa o PDV
 • Poreski tretman prometa dobara stranom licu u zemlji bez prelaska carinske linije
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta
 • Obračunavanje PDV-a kod avansnih plaćanja i izdavanja konačnog računa u slučaju kada dođe do promene poreske stope za PDV
 • Kada se smatra da je izvršen promet dobara kod izgradnje građevinskih objekata?

Primena propisa o akcizama

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa