PDV broj 3/2010 od 11.03.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a

SADRŽAJ

STICANJE I PRESTANAK SVOJSTVA OBVEZNIKA PDV-a U SISTEMU POREZA NA DODATU VREDNOST REPUBLIKE SRBIJE

 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a
  • Šta čini kategoriju ukupnog prometa kao obeležja za sticanje svojstva obveznika PDV-a?
  • Važnost utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga i obaveza praćenja ostvarenog prometa dobara i usluga
  • Način i postupak sticanja svojstva obveznika PDV-a
   • Sticanje svojstva obveznika PDV-a na početku obavljanja delatnosti
   • Sticanje svojstva obveznika PDV-a u toku obavljanja delatnosti
  • Način podnošenja i iskazivanja podataka u Evidencionoj prijavi za sticanje statusa obveznika PDV-a
 • Prestanak svojstva obveznika PDV-a
  • Brisanje iz evidencije PDV-a na zahtev obveznika
   • Radnje koje treba preduzeti zbog brisanja iz evidencije za PDV
  • Brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Obveznik poreza
  • Poreske stope
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Sadržina računa
  • Refakcija PDV kupcu prvog stana

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine