PDV broj 3/2013 od 12.02.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oblik i sadržina poreske prijave PPPDV i način iskazivanja podataka u njoj od 1. januara 2013. godine
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na alkoholna pića, cigare i cigarilose – u primeni od 26.01.2013. godine
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 6.02.2013. godine

SADRŽAJ:

TEMA BROJA

OBLIK I SADRŽINA PORESKE PRIJAVE PPPDV I NAČIN ISKAZIVANJA
PODATAKA U NJOJ OD 1. JANUARA 2013. GODINE

 • Poreski period za koji se obračunava PDV i predaje poreska prijava
 • Poreska prijava PPPDV i način iskazivanja podataka
  • Podaci o periodu za koji se podnosi prijava i identifikaciji podnosioca prijave
  • Podaci o prometu dobara i usluga
   • Iskazivanje podataka o naknadama za promet dobara i usluga i iznosima PDV-a – za specifične vidove prometa dobara i usluga i specifične slučajeve prometa dobara i usluga
   • Iskazivanje podatka o ispravci (smanjenju ili povećanju) naknade za izvršeni promet dobara i usluga
   • Iskazivanje podataka o prometu dobara stranom državljaninu koji ima pravo na refakciju plaćenog PDV-a
   • Iskazivanje podataka o otpremanju dobara na AP Kosovo i Metohija
   • Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga od strane obveznika koji PDV plaćaju po naplaćenom potraživanju (sistem naplate)
   • Iskazivanje podataka od strane obveznika PDV-a koji je poreski dužnik u smislu člana 10. stav 2. Zakona o PDV-u
  • Podaci o prethodnom porezu
  • Podaci o poreskoj obavezi

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga obveznika PDV-a – izvođača radova u oblasti građevinarstva
  • Uslovi koje treba da ispuni primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva da bi imao status poreskog dužnika, a ne izvođač radova
  • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga u prometu dobara i usluga u oblasti građevinarstva
   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave od strane investitora
   • Prava i obaveze koje ima izvođač radova
   • Obaveze u slučaju kada je primljen avans pre 1.01.2013. godine, a promet izvršen posle 1.01.2013. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na alkoholna pića, cigare i cigarilose – u primeni od 26.01.2013. godine
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 6.02.2013. godine
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2012. godinu
  • Obaveza sastavljanja konačnog obračuna
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna akcize
  • Rok za podnošenje konačnog obračuna akcize
  • Dinarski iznosi i stope akcize u periodu od 1.01.2012. do 31.12.2012. godine
  • Način sastavljanja konačnog obračuna akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa