PDV broj 3/2018 od 6.03.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –
 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 28. februara 2018. godine – rok za podnošenje je 15.03.2018. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine – rok za podnošenje prijave na novom obrascu PP OAEL je do 15.03.2018. godine

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA PDV-a
– obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –

 • Šta se smatra hlebom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra pekarskim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra mlekom i mlečnim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra brašnom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra šećerom čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra jestivim uljem i jestivim masnoćama životinjskog i biljnog porekla, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra medom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim mesom, uključujući i iznutrice i druge klaničke proizvode, ribom i jajima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim voćem i povrćem, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra žitaricama, suncokretom, sojom, šećernom repom i uljanom repicom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra lekovima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra ortotičkim i protetičkim sredstvima i medicinskim sredstvima – proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra đubrivima, sredstvima za zaštitu bilja, semenom za reprodukciju, sadnim materijalom, kompostom sa micelijumom, kompletnom krmnom smešom za ishranu stoke i živom stokom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Povećan je iznos PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe koji se refundira i limiti za ostvarivanje refundacije koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja
 • Primena člana 36b Zakona o PDV-u počinje 1.04.2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 28. februara 2018. godine – rok za podnošenje je 15. mart 2018. godine
 • Izmena Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine (rok za podnošenje prijave na novom obrascu PP OAEL je do 15.03.2018.)
  • Spisak izdatih licenci za snabdevanje električnom energijom
 • Podsetnik na obavezu dostavljanja stanja zaliha kafe popisanih na dan 31.12.2017. godine
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2017. godinu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U MARTU 2018. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize