PDV broj 3/2019 od 8.03.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski dužnik u prometu usluga iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Poreski dužnik u prometu sekundarnih sirovina
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su u neposrednoj vezi sa sekundarnim sirovinama

SADRŽAJ:

PORESKI DUŽNIK U PROMETU USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

 • Poreski dužnik u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?
  • Obaveze i prava poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – izvršilac radova iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski dužnik u prometu sekundarnih sirovina
  • Šta se smatra prometom sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV-u za koji je poreski dužnik primalac tih dobara i usluga?
  • Šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama u smislu odredbe člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV-u?
  • Obaveze i prava obveznika PDV-a – primaoca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
  • Obaveze i prava obveznika PDV-a – isporučioca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su u neposrednoj vezi sa sekundarnim sirovinama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 23. februara 2019. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 23. februara 2019. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 28.02.2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.03.2019. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U MARTU 2019. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a i fiskalnih kasa

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Primena propisa o PDV-u

 • Predmet oporezivanja
 •  Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Mesto prometa
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • efundacija PDV-a za kupovinu prvog stana

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini