PDV broj 4/06 od 10.04.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena propisa o PDV
  • Poseban režim za poljoprivrednike – instituti i način funkcionisanja
  • Poljoprivrednik kao redovan obveznik PDV-a
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Nove cene derivata nafte
Primena propisa o PDV
 • Poseban režim za poljoprivrednike – instituti i način funkcionisanja
 • Poljoprivrednik kao redovan obveznik PDV-a

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Nove cene derivata nafte

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa