PDV broj 4/08 od 08.04.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prometa usluga čije se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, odnosno prebivališta primaoca tih usluga
 • Kategorija ukupnog prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a
 • Dopuna Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava
PRIMENA PROPISA O PDV-U
 • Poreski tretman prometa usluga čije se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, odnosno prebivališta primaoca tih usluga
  • Mesto prometa usluga
  • Usluge čije se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, odnosno prebivališta primaoca usluge
 • Kategorija ukupnog prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a

   

  • Šta čini kategoriju ukupnog prometa?
  • Važnost utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga i obaveza praćenja ostvarenog prometa dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2008. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima prema Zakonu o akcizama
 • Dopuna Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana i obrađenog duvana, prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV
 • Primena propisa o akcizama

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa