PDV broj 4/2010 od 06.04.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sadržina računa kod sukcesivnih isporuka dobara

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Sadržina računa kod sukcesivnih isporuka dobara
  • Račun kao dokument za priznavanje prethodnog poreza
  • Način izdavanja i iskazivanja podatka u računu o sukcesivnoj isporuci dobara
 • Način izdavanja avansnog i konačnog računa za promet koji se oporezuje po opštoj i posebnoj stopi PDV-a
 • Poreski tretman PDV-a iskazanog u računu obveznika PDV-a izdatog po okončanju postupka kontrole poreskog organa
 • Poreski tretman prefakturisavanja komunalnih troškova pri korišćenju stanova i zemljišta u zakup
  • Način iskazivanja komunalnih troškova po osnovu zakupa stanova
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2010. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Tretman greške u označavanju načina plaćanja (gotovina, ček, kartica) nakon izdavanja fiskalnog isečka

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine