PDV broj 4/2013 od 08.03.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poseban režim plaćanja PDV-a po naplaćenom potraživanju – sistem, primena i sporna pitanja
 • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga obveznika PDV-a u prometu sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama

SADRŽAJ:

POSEBAN REŽIM PLAĆANJA PDV-a PO NAPLAĆENOM POTRAŽIVANJU
– sistem, primena i sporna pitanja –

 • Sistem utvrđivanja poreske obaveze po naplaćenom potraživanju
  • Prava i obaveze obveznika PDV-a po osnovu sistema naplate
  • Ograničenja u primeni sistema naplate
  • Prestanak primene sistema naplate
 • Primena sistema naplate
  • Način utvrđivanja poreske obaveze za poreski period
  • Postupak utvrđivanja poreske obaveze za poreski period po sistemu naplate
  • Obračunavanje PDV-a u računu i drugim dokumentima o izvršenom prometu dobara i usluga
  • Obaveza vođenja posebne evidencije o sistemu naplate
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga obveznika PDV-a u prometu sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
  • Uslovi koji se moraju ispuniti da bi primalac dobara i usluga u prometu sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama, a ne isporučilac, imao status poreskog dužnika
  • Prava i obaveze obveznika PDV-a – isporučioca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
  • Prava i obaveze obveznika PDV-a – primaoca sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa