PDV broj 4/2014 od 3.04.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti (nastavak iz broja 3/2014)
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kao značajna novina u proširenju prava po osnovu poreza na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. april 2014. godine

SADRŽAJ:

ZNAČAJ KORIŠĆENJA INSTITUTA REFAKCIJE PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI
(nastavak teme iz broja 3/2014 časopisa “PDV”)

 • Ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti kada se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije
  • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetsko gorivo za proizvodnju električne i toplotne energije?
  • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
  • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije
   • Primer obrazaca REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb
   • Način popunjavanja Obrasca REF-ETE
   • Način popunjavanja priloga REF-ETEa
   • Način popunjavanja priloga REF-ETEb
 • Ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte kada se koriste za industrijske svrhe
  • Ko ima pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe?
  • Uslovi koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize
  • Postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za obavljanje delatnosti obuhvaćene sektorima B, C i F Klasifikacije delatnosti
   • Primer obrazaca REF-I, REF-Ia i REF-Ib
   • Način popunjavanja Obrasca REF-I
   • Način popunjavanja priloga REF-Ia
   • Način popunjavanja priloga REF-Ib

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kao značajna novina u proširenju prava po osnovu poreza na dodatu vrednost
  • Naknadno ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte
  • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV-a
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. april 2014. godine –

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2014. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa