PDV broj 4/2015 od 7.04.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2015. godine – rok za podnošenje je 20. april 2015. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

SADRŽAJ:

ZNAČAJ PRAVILNOG UTVRĐIVANJA I ISKAZIVANJA VREMENA PROMETA I NASTANKA PORESKE OBAVEZE PDV-a

 • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze PDV-a
  • Način utvrđivanja vremena prometa dobara i usluga
  • Naplata, odnosno plaćanje kao događaj za utvrđivanje nastanka poreske obaveze
  • Nastanak poreske obaveze pri uvozu dobara
 • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze za specifične promete dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. april 2015. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2015. godine – rok za podnošenje je 20. april 2015. godine
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Način sastavljanja obračuna akcize
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
  • Podaci o izdatim, utrošenim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama
  • Podaci o količini proizvedenih cigareta i alkoholnih pića
  • Podaci o količini cigareta i alkoholnih pića koje su stavljene u promet
  • Obaveza dostavljanja podataka o uvezenim akciznim proizvodima
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
  • Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Podaci koji se dostavljaju Upravi za duvan
  • Ostali podaci koji se dostavljaju Upravi za duvan

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa