PDV broj 4/2018 od 4.04.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima (nastavak teme iz broja 3/2018 časopisa “PDV”)

 • Šta se smatra udžbenicima i nastavnim sredstvima čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra dnevnim novinama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra monografskim i serijskim publikacijama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra ogrevnim drvetom, uključujući i brikete, pelet i druga slična dobra od drvne mase čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra prirodnim gasom čiji se promet i uvoz oporezuju po stopi od 10%?
 • Šta se smatra stambenim objektima čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Pravilnik za bližu primenu odredaba Zakona o PDV-u koje uređuju promet investicionog zlata
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. april 2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigarete i cigare i cigarilose – u primeni od 17. marta 2018. godine
  • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 17. marta 2018. godine
  • Novi (usklađeni) dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize
  • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na cigarete iz dugoročne akcizne politike iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama
 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu odredaba Zakona o akcizama
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7)  Zakona o akcizama, koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.03.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 16.04.2018. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period mart 2018. godine (rok za podnošenje prijave je 16. april 2018. godine)
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Od 17. marta 2018. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Podaci koje Upravi za duvan dostavljaju proizvođači i obrađivači duvana

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U APRILU 2018. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 • Registar poreskih punomoćnika