PDV broj 5/05 od 05.04.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
 • Obaveštenje o uvođenju terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase
Najnovije izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o PDV
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija

Oporezivanje donacija i humanitarne pomoćI

Primena propisa o akcizama

 • Produženi su rokovi za prodaju cigareta i alkoholnih pića sa zalepljenim akciznim markicama po ranije važećim propisima
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1.01. do 31.03.2005.
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Izmena uslova koje treba ispuniti za dobijanje akcizne dozvole za smeštaj akciznih proizvoda uz odloženo plaćanje akcize
Obaveštenje o uvođenju terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase

Novi propisi

 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Predlog Zakona o duvanu

Službena mišljenja

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa