PDV broj 5/09 od 05.05.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o izmenama Zakona o akcizama
 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
 • Prečišćen tekst Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09)

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Donet je Zakon o izmenama Zakona o akcizama
  • Povećanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte
  • Povećanje dinarskih iznosa akcize na duvanske prerađevine i smanjenje stope akcize na cigarete
  • Skraćivanje perioda za koji se utvrđuju iznosi najpopularnijih cena cigareta

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu izvoza robe
  • Poreski tretman prometa dobara u zemlji stranom licu koje nema stalnu poslovnu jedinicu i koje nije odredilo poreskog punomoćnika bez prelaska carinske linije
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su neposredno povezane sa izvozom dobara

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa

ZAKON O AKCIZAMA

 • Prečišćen tekst Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09)