PDV broj 5/2012 od 10.05.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

PRIMENA POSEBNE PORESKE STOPE

 • Poreske stope u Republici Srbiji – opšta 18% i posebna 8%
 • Poreske stope u zemljama Evropske unije i nivo usklađenosti liste dobara koja se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a Republike Srbije sa propisima Evropske unije
 • Primena posebne stope PDV-a od 8%
  • Hleb i drugi pekarski proizvodi
  • Mleko i mlečni proizvodi
  • Brašno
  • Šećer
  • Jestivo ulje i jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla
  • Med
  • Voda
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto voće i povrće
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto meso i riba
  • Jaja
  • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
  • Lekovi i lekovi za upotrebu u veterini
  • Ortotička i protetička sredstva i medicinska sredstva – proizvodi koji se hiruški ugrađuju u organizam
  • Materijal za dijalizu
  • Đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal, kompost sa micelijumom, kompletna krmna smeša za ishranu stoke i žive stoke
  • Udžbenici i nastavna sredstva
  • Personalni računari i komponente od kojih se sastoji personalni računar
  • Dnevne novine
  • Monografske i serijske publikacije
  • Ogrevno drvo
  • Usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima
  • Komunalne usluge
  • Ulaznice za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove
  • Prirodni gas
  • Prvi prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Smanjenje iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo od 1. maja 2012. godine
  • Derivati nafte na koje se odnosi smanjenje iznosa akcize
  • Obaveze koje proističu povodom donošenja Odluke o privremenom smanjenju akcize
 • Produžen je rok za nabavku dizel goriva po regresiranim cenama za prolećne radove u poljoprivredi u 2012. godini

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini