PDV broj 5/2013 od 05.04.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ostvarivanje prava na regresiranu nabavku gasnih ulja koja se koriste u poljoprivredne svrhe
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte nabavljene u prvom kvartalu 2013. godine
 • Proširenje obuhvata poreskog oslobođenja kod PDV-a za slobodne zone i carinska skladišta

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Proširenje obuhvata poreskog oslobođenja kod PDV-a za slobodne zone i carinska skladišta
  • Poresko oslobođenje za slobodne zone
  • Poresko oslobođenje za dobra koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, po isteku prvog tromesečja – rok za podnošenje zahteva je 30. april 2013. godine –

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2013. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Ostvarivanje prava na regresiranu nabavku gasnih ulja koja se koriste u poljoprivredne svrhe
  • Pravo na regresiranu nabavku gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe
  • Način i postupak ostvarivanja prava na regres za gorivo
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte nabavljene u prvom kvartalu 2013. godine
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za grejanje
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva za proizvodnju električne i toplotne energije
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste za industrijske svrhe
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na tečni naftni gas (TNG)
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na TNG koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na TNG koji se koristi za grejanje
   • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na TNG koji se koristi u industrijske svrhe
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na kerozin
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa