PDV broj 5/2019 od 7.05.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći koje se daju u novčanim sredstvima
 • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama
 • Poresko stimulisanje humanitarne pomoći i donacija
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADESA POSEBNIM OSVRTOM NA PROMET DOBARA PO OSNOVU HUMANITARNE POMOĆI I DONACIJA

 • Koji se promet dobara bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?
 • Koji se promet usluga bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
  • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći koje se daju u novčanim sredstvima
  • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama
   • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama od strane obveznika PDV-a
   • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama od strane lica koja nisu obveznici PDV-a
  • Poresko stimulisanje humanitarne pomoći i donacija
   • Poresko oslobođenje po osnovu uvoza dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć
    • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Poresko oslobođenje po osnovu donacija koje se daju na osnovu međunarodnih ugovora
   • Pravo na refakciju plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku prvog kvartala 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • 1. Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.05.2019. godine
 • 2. Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biogoriva, koja koriste za transportne svrhe (podnosi se obrazac REF-T)
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje (podnosi se obrazac REF-G)
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti, koja koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (podnose se obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
  • Lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, tečni nafni gas i ostale derivate nafte, koja koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (podnose se obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U MAJU 2019. GODINE

 • Podsetnik

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini