PDV broj 6/05 od 10.05.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oblik i sadržina poreske prijave i način utvrđivanja i iskazivanja podataka u njoj
 • Refakcija stranim državljanima
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga sa Republikom Crnom Gorom
 • Izmene i dopune Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
 • Donacije i humanitarna pomoć koja se vrši na osnovu međunarodnih ugovora
Oblik i sadržina poreske prijave i način utvrđivanja i iskazivanja podataka u njoj

Primena propisa o PDV

 • Refakcija stranim državljanima
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga sa Republikom Crnom Gorom
 • Izmene i dopune Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
 • Donacije i humanitarna pomoć koja se vrši na osnovu međunarodnih ugovora

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o PDV
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa