PDV broj 6/08 od 12.06.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Postojanje poreske obaveze nije uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini montažne kuće za stanovanje
 • PDV pri prodaji putničkih automobila kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija
 • Iskazivanje podataka o ostvarenom prometu od strane turističkih agencija koje PDV plaćaju po posebnom režimu

PRIMENA PROPISA O PDV-U

 • Postojanje poreske obaveze nije uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Obaveza obračunavanja PDV-a i pravo na odbitak prethodnog poreza u građevinarstvu
   • Obaveza obračunavanja PDV-a
   • Dan izvršenja prometa dobara i usluga kod izgradnje građevinskih objekata
   • Obaveza obračunavanja PDV-a kod izgradnje građevinskih objekata
   • Vreme odbitka prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
  • Postupak refakcije PDV-a
   • Postupak prodavca
   • Postupak kupca
   • Postupak carinskog organa
   • Obaveza vođenja evidencija o fizičkim licima – stranim državljanima koji su podneli Obrazac REF 4 na overu
 • Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini montažne kuće za stanovanje
 • PDV pri prodaji putničkih automobila kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija
 • Iskazivanje podataka o ostvarenom prometu od strane turističkih agencija koje PDV plaćaju po posebnom režimu
SLUŽBENA MIŠLJENJA
 • Primena propisa o PDV-u
  • Poreski obveznik
  • Poreska stopa
  • Mesto prometa
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi
  • Refundacija PDV
  • Promet sa APKM
PRILOZI
 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2008. godini)
 9. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa